Denominación

Grupo

Número

Personal facultativo

A1

819

Personal sanitario no facultativo

A2

1.744

C1

330

C2

1.364

Personal no sanitario

A1

20

A2 36
C1 56
C2 505
AGRUP. PROF. 487
Médicos residentes (MIR) A1 310
Enfermeras residentes (EIR) A2 10
Otros A2 1

Total personal H.U.M.V.

 

5.682

 

* Datos a fecha 31/12/2019