Denominación

Grupo

Número

Personal facultativo

A1

260

Personal sanitario no facultativo

A2

400

C1

99

C2

296

Personal no sanitario

A1

4

A2 8
C1 16
C2 104
AGRUP. PROF. 127
Médicos residentes (MIR) A1 9
Enfermeras residentes (EIR) A2 0
Otros A2 0

Total personal Hospital Sierrallana

 

1.323

 

* Datos a fecha 31/12/2019