Denominación

Grupo

Número

Personal facultativo

A1

151

Personal sanitario no facultativo

A2

252

C1

60

C2

204

Personal no sanitario

A1

1

A2 7
C1 7
C2 70
AGRUP. PROF. 83
Médicos residentes (MIR) A1 0
Enfermeras residentes (EIR) A2 0
Otros A2 0

Total personal Hospital Comarcal Laredo

 

835

 

* Datos a fecha 31/12/2019